Jak na import a nasazení vlastní šablony do Webnode

09.09.2015

Publikační systém Webnode umožňuje importovat vlastní šablony pro změnu vzhledu webových stránek. Uživatel tak má možnost si upravit některou ze systémových šablon nebo si vytvořit zcela novou šablonu s originálním vzhledem a tu si do Webnode nahrát.

Tato funkce se týká pouze projektů typu Webnode 1.0 a eshopů.

Vytvoření souboru šablony Webnode

Před importem šablony do Webnode je zapotřebí si vytvořit ZIP soubor. Označíme všechny soubory ve složce, kde máme uloženou šablonu a vytvoříme soubor ZIP. Klikneme na některý ze souborů pravým tlačítkem myši a v kontextové nabídce zvolíme vytvoření souboru ZIP. Můžeme využít vestavěné funkce Průzkumníka Windows nebo programu 7-Zip.

Vytvořený soubor ZIP se nazývá soubor šablony Webnode a můžeme jej prostřednictvím administrace nahrát do projektu. Častou chybou při vytváření souboru šablony je chybějící soubor "config.xml", nebo stažení nějaké volně dostupné HTML šablony, která šablonou Webnode vůbec není. Šablony pro publikační systém Webnode mají určitá specifika a zatím se příliš nevyskytují šablony pro Webnode, které by byly volně ke stažení.

Import šablony Webnode

Pokud máme připravený soubor šablony, můžeme jej nahrát do projektu. V editoru webu přejdeme na kartu "Ostatní" a klikneme na ikonu "Šablona webu" nebo na položku v nabídce.

V načteném okně "Výběr šablony" klikneme na nabídku "Vlastní šablony". 

V přehledu vlastních šablon klikneme na tlačítko "Importovat šablonu". 

V okně "Import šablony" klikneme na tlačítko "Procházet" a vyberte soubor šablony Webnode. 

Klikneme na tlačítko "Nahrát" a provede se nahrání šablony. 

Po úspěšném nahrání šablony se zobrazí náhled nahrané šablony. Kliknutím na tlačítko "Použít tuto šablonu". Nyní máme nastavenou vlastní šablonu. 

Šablonu je možné kdykoliv změnit na jinou a nedojde ke smazání nebo poškození obsahu stránek.